Tsmindao Gmerto

 Tsmin-da-o gmer-to

Tsmi-da-o dzli-e-ro
Tsmi-da-o  uk-vda-vo
She-gvi-tska-le chwen

Author: 
Trad. Georgian